• Den terapeutiske alliansen mellom sykepleier og unge jenter med anoreksi 

   Dürbeck, Martine (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til å skape og opprettholde den terapeutiske alliansen med unge jenter med anorexia nervosa i institusjon”. Metode: Litteraturstudie, der forskning og litteratur er anvendt ...
  • Hvordan kan sykepleier etablere en terapeutisk relasjon til unge pasienter som lider av anorexia nervosa? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Besvarelsen bygger på problemstillingen: Hvordan kan sykepleier etablere en terapeutisk relasjon til unge pasienter som lider av anorexia nervosa? Oppgavens hensikt er å belyse hva som kreves av sykepleier ...
  • Hvordan kan sykepleier skape og opprettholde en terapeutisk relasjon til unge pasienter med anorexia nervosa? 

   Moseid, Anne Margrethe (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling Besvarelsen bygger på problemstillingen: Hvordan kan sykepleier skape og opprettholde en terapeutisk relasjon til unge pasienter med anorexia nervosa? Oppgaven handler om unge pasienter med anorexia nervosa ...
  • Ivaretakelse av foreldre til ungdom med Anorexia Nervosa i familiebasert behandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Foreldre anses for å være den viktigste ressursen i tilfriskningsprosessen til ungdommer med anoreksi i familiebasert behandling. Fordi mange er pregede av situasjonen, er det viktig at sykepleieren ivaretar ...
  • Relasjonen mellom sykepleier og den unge pasienten med Anorexia Nevrosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke faktorer fremmer relasjonen mellom sykepleier og den unge pasienten med Anorexia Nevrosa, under innleggelse? Teoretisk perspektiv Innledningsvis belyses sykdommen Anorexia Nevrosa. Videre tar ...
  • Relasjonsbygging hos pasienter med Anorexia Nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning:
Temaet for oppgaven omhandler relasjonen mellom sykepleier og ungdom med Anorexia Nervosa. Etablering av en slik relasjon kan være krevende og det er viktig at sykepleier er bevisst i sin tilnærming og hvilke ...
  • Sykepleie til unge kvinner med Anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling «På hvilken måte kan sykepleier etablere en terapeutisk relasjon til unge kvinner med anorexia nervosa, frivillig innlagt på døgnbemannet institusjon?». Teoretisk perspektiv I teoridelen presenteres teori ...
  • Sykepleieres møte med mannlige pasienter med anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Oppgaven handler om menn diagnostisert med AN på døgnbemannet psykiatrisk avdeling, innlagt under frivillig psykisk helsevern. Med hensyn til dette har vi formulert problemstillingen“Hvilken kompetanse ...
  • Terapeutisk relasjon til ungdom med anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Temaet for oppgaven omhandler terapeutisk relasjon mellom sykepleier og ungdom med anorexia nervosa. Det er viktig at sykepleier møter ungdom med bevissthet om hvordan deres rolle kan påvirke behandlingen. ...
  • Ungdom med anorexia nervosa 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke opplevelser har ungdom med anorexia nervosa knyttet til måltidssituasjoner på sykehus? Teoretisk perspektiv Anorexia nervosa er en psykisk sykdom som kan ha store somatiske konsekvenser. Det kan ...