• Veiledning til pasienter med epilepsi for å fremme mestring 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstilling «Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning basert på den didaktiske relasjonsmodellen fremme mestring av anfallssituasjonen hos pasienter med epilepsi?» Teoretisk kunnskapsgrunnlag Kapittelet tar først ...