• Hvilke tiltak kan hindre overforbruk av antibiotika hos geriatriske pasienter med mistanke om UVI 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan hindre overforbruk av antibiotika hos geriatriske pasienter med mistanke om UVI Teoretisk perspektiv Teorikapittelet tar for seg relevant teori som er avgjørende for å svare på vår ...
  • Polyfarmasi og avmedisinering på sykehjem 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilken kunnskap må sykepleier ha for å kunne bidra til å forebygge polyfarmasi og fremme avmedisinering på sykehjem? Teoretisk perspektiv Bacheloroppgaven har en teoretisk referanseramme til grunn ...
  • Polyfarmasi og feilmedisinering i sykehjem - Sykepleierens rolle 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier være med på å redusere forekomsten av polyfarmasi og feilmedisinering på sykehjem? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen er det hentet inn relevant teori som ...
  • Rapportere eller ikke rapportere? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke barrierer opplever sykepleiere for å rapportere om feil knyttet til legemiddelhåndtering? Teoretisk perspektiv Sykepleiers ansvar om å drive kvalitetsarbeid danner grunnlaget for oppgaven, der ...