Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Tina Charlotte Oldebråten
dc.date.accessioned2016-10-17T12:09:03Z
dc.date.available2016-10-17T12:09:03Z
dc.date.issued2016-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415542
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier redusere stress hos barn innlagt på sykehus gjennom kommunikasjon og lek? Metode Dette er en litteraturstudie hvor både teoretisk-, forsknings-, og erfaringsbasert kunnskap er blitt brukt. Kunnskapen er hentet fra både primær- og sekundærkilder. Teoretisk perspektiv Besvarelsen har bakgrunn i sykepleieteoretiker Kari Martinsens omsorgsfilosofi og Jean Piaget sin utviklingsteori. I teoridelen skriver jeg om barns opplevelser og reaksjoner av å bli innlagt/være innlagt på sykehus, barn og stress, kommunikasjon med barn på sykehus og lek, samt hvordan lek blir integrert på sykehus. Drøfting I drøftingsdelen tar jeg utgangspunkt i å svare på problemstillingen. Jeg kommer med konkrete eksempler/forslag på stressreduserende tiltak. I tillegg kommer det frem flere innspill til hvordan kommunikasjon og lek kan bidra til å redusere stress hos barn innlagt på sykehus. Konklusjon Kommunikasjon og lek kan i aller høyeste grad bidra til å redusere stress hos barn innlagt på sykehus. Kommunikasjonen må være på barnets nivå. Dersom sykepleier på en god måte integrerer lek i sin kommunikasjon med barnet, vil dette være en god måte å redusere stress på. Nøkkelord: Barn, stress, kommunikasjon og leknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectBarnesykepleienb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleSykepleiers rolle i reduksjon av stress hos barn på sykehus gjennom kommunikasjon og leknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)