Show simple item record

dc.contributor.authorHvila, Mats Solberg
dc.date.accessioned2016-10-20T10:21:51Z
dc.date.available2016-10-20T10:21:51Z
dc.date.issued2016-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416611
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke musikk som smertelindrende tiltak til kreftpasienter i den palliative fasen. Metode: Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og noe erfarings basert kunnskap. Fag- og forskningsartikler er fremskaffet gjennom søk i databasene Chinal og Bibsys. Teoretisk perspektiv: Oppgaven tar utgangspunkt i rammeplanene for sykepleiere og det som omhandler smerter, lindring og tiltak under utdanning. Det blir også presentert artikler som konkluderer med lite kunnskap i forhold til utdanningen. Nevner også hvordan man kan smertelindre med hjelp av musikk. Har brukt hospicefilosofien og portkontrollteorien som forklarings- og virknings modeller. Drøfting: Jeg legger fokus på holdninger til å lære ikke-medikamentell smertelindring og hvordan dette kan brukes, samt hvilke profesjon som burde utøve tiltaket. Videre blir det drøftet om det er innenfor lovverk å bruke slike metoder og om det er faglig forsvarlig. Og tilslutt om det kan være et smertelindrende tiltak som kan gjennomføres på et sykehus. Konklusjon: Fag- og forskningslitteratur er positive til bruken av musikk som smertelindrende tiltak, men det trengs mer forskning og kunnskap om dette før det kan tas mer i bruk. Nøkkelord: Utdanning, smerter, sykepleie, musikk, portkontrollteorien, lindrende behandling, hospicefilosofiennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftsykepleienb_NO
dc.subjectPalliativ sykepleienb_NO
dc.subjectMusikknb_NO
dc.subjectAnalgesinb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleiere bruke musikk som smertelindrende tiltak til kreftpasienter i den palliative fasennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)