• Fra å bli forbundet med et sexleketøy til å bli et viktig forebyggende hjelpemiddel: En oppgave om veiledning i bruk av vaginal dilator 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede kvinner med livmorhalskreft om bruk av dilator etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens kunnskapsgrunnlag ...
  • Gynekologisk kreft og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gi informasjon om seksualitet til pasienter med gynekologisk kreft på sykehus? Teoretisk perspektiv: I teoridelen er det benyttet teori om gynekologisk kreft, seksualitet, krise ...
  • Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? 

   Andersen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? Teoretisk perspektiv Den teoretiske forankringen i oppgaven er sykepleiers ansvar- og funksjonsområder, ...
  • Hvordan kan sykepleier veilede om vaginal dilatasjon til kvinner etter gjennomgått strålebehandling for livmorhalskreft? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier veilede om vaginal dilatasjon til kvinner etter gjennomgått strålebehandling for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget bygger på sykepleierens ...
  • Livmorhalskreft og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer som kan oppstå etter avsluttet kreftbehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Teorien som er fremmet i oppgaven ...
  • Mastektomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til å ivareta seksualitet hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom sin undervisende sykepleiefunksjon, bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
  • Prostatakreft og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til ivaretakelse av seksuell helse hos homofile menn som har gjennomgått prostatektomi? Teoretisk perspektiv: I denne delen presenteres de medisinske kunnskaper om ...
  • Radikal prostatektomi og seksualitet: «Hvordan kan sykepleier veilede menn om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått radikal prostatektomi?» 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier veilede menn om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått radikal prostatektomi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Seksualitet etter livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer knyttet til bivirkninger etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget i oppgaven bygger ...
  • Seksualitet og livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med livmorhalskreft om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger ...
  • Seksuell helse etter behandling av livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter operert for livmorhalskreft? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter operert for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens helsefremmende og ...
  • Seksuell helse etter behandling for livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner opprettholder seksuell helse etter behandling for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens funksjonsområder, ...
  • Seksuell helse og gynekologisk kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med gynekologisk kreft om utfordringer knyttet til seksuell helse etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Seksuell helse og livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta kvinners seksuelle helse ved strålebehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er sykepleierens undervisende funksjon, ...
  • Stomi & seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling “Hvordan kan veiledning bidra til ivaretakelse av seksualiteten hos pasienter med nyanlagt stomi?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om stomi, seksualitet, det å kommunisere ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier undervise og veilede om seksualitet til pasienter med nyanlagt stomi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens helsefremmende, undervisende ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tilrettelegge for at pasienter med nyanlagt stomi kan mestre sin seksualitet? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er sykepleierens helsefremmende funksjon, ...