• Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Forebyggende arbeid skaper et bærekraftig helsevesen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling «Hvilken betydning har ikke-medikamentelle søvnfremmende tiltak for å forebygge delirium hos eldre pasienter innlagt på sykehus?» Teoretisk perspektiv Relevant kunnskap om delirium og søvn presenteres ...
  • Forebygging av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling «Hva er effekten av ikke-medikamentelle tiltak som forebygging av delirium hos eldre pasienter innlagt i sykehus?» Teoretisk perspektiv Tilstanden delirium, sykepleierens forebyggende funksjon og aktuelle ...
  • Forebygging av delirium ved hoftebrudd Kartlegging, sykepleietiltak og utfordringer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvilke sykepleietiltak kan forebygge delirium postoperativt hos eldre pasienter over 65 år med hoftebrudd som er innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Jeg har i oppgaven systematisert teori om delirium, ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos geriatriske pasienter, innlagt på sykehus, etter hoftebrudd? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag vil teori om delirium, den ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på ortopedisk sengepost? Teoretisk perspektiv I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget forklares delirium samt tilstandens ...
  • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
  • Postoperativt delirium - Effektenavikke-medikamentelletiltak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Delirium er en tilstand som opptrer på bakgrunn av underliggende sykdom eller skade, og kjennetegnes ved akutt svikt i hjernens funksjoner. Det er antatt at over halvparten av pasienter over 65 år utvikler ...
  • Sykepleieres erfaring med identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvilken erfaring har sykepleiere med identifisering av delirium hos eldre pasienter på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenteres teori om delirium, sykepleiers ...
  • Systematiske kartleggingsverktøy for identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilke systematiske kartleggingsverktøy kan sykepleieren benytte for å identifisere delirium hos eldre med hoftebrudd? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kapittelet bygger på teori om delirium og ...
  • Tenk delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema for oppgaven ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan sykepleiere identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på medisinske avdelinger?”. Teoretisk perspektiv Det ...