• Foreldres erfaringer med kengurumetoden 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Temaet for oppgaven er foreldres erfaringer med utøvelsen av kengurumetoden (hud-mot-hud kontakt). Premature barn blir født før de er ferdig utviklet, og utgjøre en sårbar pasientgruppe. Barnas foreldre har ...
  • Fremme dieevne hos premature 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme det premature barnets sugerefleks og evne til å die?» Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleierens funksjoner og plikter i arbeidet ...
  • Samspill mellom foreldre og premature barn 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme samspill mellom det premature barnet og foreldrene på en nyfødtintensiv avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven belyser teoretisk kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i det ...
  • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...