• Adferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning:
I denne oppgaven skal vi basert på sykepleiers erfaringer identifisere fremmende faktorer for forebygging av adferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens (APSD). Andelen pasienter med demens i norske ...
  • Akutt syk - hvordan skal dette gå?: hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak? 

   Whinnett, Katrine (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?” Metode: Metoden er en litterær oppgave; der teori og forskning danner grunnlaget for oppgaven. Teoretisk perspektiv: ...
  • ALDRI LUKK ØYNENE TIL DE MINSTE BARNA 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilken betydning kan bruk av kartleggingsverktøy ha for identifisering av fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv: Gjennom det teoretiske kunnskapsgrunnlaget blir sykepleiers funksjon og ansvar, samt ...
  • Ammehistorien: Kjernen i ammeveiledningen 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: I tråd med WHO anbefaler norske myndigheter at barn fullammes de første seks månedene. De fleste norske kvinner begynner å amme, men mange slutter før de hadde planlagt. Samtidig er det en negativ trend på ...
  • Antisipatorisk kvalme: Forebyggende faktorer i klinisk praksis 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Oppgaven tematiserer faktorer som har betydning i forebyggingen av antisipatorisk kvalme (AK) hos pasienter som gjennomgår cytostatikabehandling på sykehus. Cytostatikabehandling er et sentralt aspekt av ...
  • «…at kunne afgive en sand, korrekt og kortfattet sygeberetning». Hvorfor er det så utfordrende? Om dokumentasjon på sykehjem. 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Gjennom praksisperiodene har jeg undret meg på hvorfor det er så vanskelig å få til god dokumentasjon i journalen, og dette er derfor et tema jeg ønsket å lære mer om. Med utgangspunkt i dette temaet ble ...
  • Atferdsaktivering ved depresjon 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra i behandling av depresjon ved bruk av atferdsaktivering? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler depresjon med tilhørende sykepleie på akuttpsykiatrisk avdeling. Sykepleier ...
  • Audiovisuell smertelindring hos barn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Nålrelaterte prosedyrer kan være smertefulle hos barn og kan gi både ubehag, frykt og negativ helseopplevelse. Sykepleieren har en viktig oppgave i å forebygge og lindre smerter hos barn. Det er viktig med ...
  • Av alt vi ikke tåler er meningsløsheten det verste: Om betydningen av informasjon for isolerte pasienter med MRSA 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier, med fokus på informasjon, redusere de negative følgene hos isolerte pasienter med MRSA? Teoretisk perspektiv Teorien omfatter forskning på isolerte og MRSA-smittede pasienter. ...
  • Av og til er det nok med et smil 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere depressive symptomer hos eldre hjemmeboende? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget inkluderer teori om depresjon hos den eldre pasienten, ...
  • Avledning som ikke-medikamentell smertelindring til barn på legevakt 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i denne oppgaven: «Hvilken betydning har avledning som lindring av prosedyrerelaterte smerter hos barn på legevakt?» Teoretisk perspektiv: For å gi oppgaven et sykepeiefaglig ...
  • Avledning som ikke-medikamentell smertelindring til barn på legevakt 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Nål-relaterte prosedyrer er det barn rapporterer som mest smertefullt på legevakt. Dette fordi nål-relaterte prosedyrer fører til en høy grad av frykt, ubehag og negativ opplevelse. Barn på legevakten blir ikke ...
  • Avledning som smertelindring for barn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilken betydning har avledning som ikke-medikamentell smertelindring ved nålrelaterte prosedyrer for barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven presenterer et teorigrunnlag som omfatter særlige ...
  • Avledning som smertelindring for barn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvilken betydning har avledning som ikke-medikamentell smertelindring ved nålrelaterte prosedyrer for barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven presenterer et teorigrunnlag som omfatter særlige ...
  • Avledning ved nål-relatert smerte hos barn 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2022)
   roblemstilling Nål-relaterte prosedyrer utføres ofte på barn innlagt på sykehus – hvordan kan avledning tilpasses det enkelte barns utviklingsnivå for å gi god smertelindring? Teoretisk perspektiv Oppgaven belyser ...
  • Å forebygge underernæring hos pasienter med hode- og halskreft 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra med å forebygge underernæring hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen som opplever bivirkninger av kurativ behandling? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
  • Å skape trivsel for personer med demens: hvordan kan sykepleier ved hjelp av miljøbehandling bidra til å skape trivsel for personer med demens på sykehjem? 

   Reinvold, Nina (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   ABSTRAKT Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved hjelp av miljøbehandling bidra til å skape trivsel for personer med demens på sykehjem? Metode Denne bacheloroppgaven er en litterær oppgave. Det vil si at det er ...
  • Åndelig og eksistensiell omsorg til døende pasienter 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos hjemmeboende pasienter som er døende? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives fenomenene palliasjon, åndelige/eksistensielle behov, ...