• Audiovisuell smertelindring hos barn 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Nålrelaterte prosedyrer kan være smertefulle hos barn og kan gi både ubehag, frykt og negativ helseopplevelse. Sykepleieren har en viktig oppgave i å forebygge og lindre smerter hos barn. Det er viktig med ...
  • Avledning som ikke-medikamentell smertelindring til barn på legevakt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Nål-relaterte prosedyrer er det barn rapporterer som mest smertefullt på legevakt. Dette fordi nål-relaterte prosedyrer fører til en høy grad av frykt, ubehag og negativ opplevelse. Barn på legevakten blir ikke ...
  • Barn & medicinska procedurer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Inledning: Tema för uppgiften är barn och medicinska procedurer. Många barn upplever medicinska procedurer som smärtfulla och skrämmande i samband med ett sjukhusuppehåll. Detta kan bidra till utveckling av negativa känslor ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning har personsentrert sykepleie for å fremme mestring hos barn som pårørende til en kreftsyk forelder? Innledning: Hvert år opplever barn at en forelder får kreft. Opplevelsen av dette ...
  • Barn som pårørende 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Barn som pårørende er en sårbar gruppe i samfunnet, og har behov for hjelp til å ivareta sine behov. Målet med denne oppgaven er å sette lys på hva barn har behov for, når de er pårørende til en alvorlig kreftsyk ...
  • Barn som pårørende til foreldre med psykoselidelse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Når barn er pårørende til en forelder innlagt med psykoselidelse, har sykepleiere en lovpålagt plikt til å ivareta barnets behov for oppfølging. Det viser seg at det er mangel på kunnskap og rutiner knyttet til ...
  • Barnet kan ikke vente: Til barnet kan vi ikke svare “I Morgen”, dets navn er “I Dag” 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning kan screening på legevakten ha for å identifisere fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv: I teoridelen blir begrepene «fysisk vold» og «barnemishandling» kort forklart og ulike ...
  • Barns mestring av kreftbehandling 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Tema for oppgaven er mestring hos barn under kreftbehandling. Kreftsyke barn som gjennomgår behandling opplever både psykiske og fysiske bivirkninger som kvalme, utmattelse, smerter og angst. Hensikten med denne ...
  • Bruk av tvang mot barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Oppgavens tema er bruk av tvang mot barn på sykehus. Sykepleiere er helsepersonellgruppen som tilbringer mest tid med pasientene, og det er viktig at de utøver personsentrert sykepleie og handler til pasientens ...
  • Diabetes - Jakten på stabilt blodsukker 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvordan hjelper undervisning barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 å oppnå stabilt blodsukker? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet består av generelle fakta om diabetes mellitus ...
  • Ivaretakelse av foreldre til barn med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Temaet for oppgaven er ivaretakelse av foreldre til barn med kreft. Hvert år diagnostiseres rundt 500 tilfeller av leukemi i Norge. Selv om overlevelsesraten blant barn er høy, er dette fremdeles en situasjon ...
  • Lekens betydning i møte med barn med diabetes 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Hvilken effekt har lekbasert sykepleieveiledning til barn med nyoppdaget diabetes type 1 for opplevelse av mestring? Innledning: Tema for oppgaven er sykepleieveiledning til barn med nyoppdaget diabetes type 1. Norge ...
  • Når leken er god, er allting godt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: 90% av barn som legges inn på sykehus forteller at de har opplevd minst én skremmende hendelse i forbindelse med oppholdet. Barn uttrykker at nåler og sprøyter er det de syns er verst, og de har ofte begrenset ...
  • Smertelindring til barn på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Utilstrekkelig smertelindring kan hos barn medføre uønskede konsekvenser både på kort og lang sikt. Sammen med ny kunnskap har holdningene til barns opplevelse av smerte begynt å endre seg, og det er i dag et ...
  • Undervisning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler undervisning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. De siste 50 årene er det sett en fordobling i antall barn som får påvist diabetes type 1 i Norge. Ved diagnosetidspunktet ...
  • Å ta livet tilbake – foreldre til barn med diabetes type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Pårørendeperspektivet er et økt satsningsområde innen helseomsorgen og sykepleiere skal ha kunnskap om involvering og veiledning av pårørende. I denne litteraturstudien vil man se på hvilke erfaringer foreldre ...