Now showing items 316-335 of 601

  • Livmorhalskreft og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer som kan oppstå etter avsluttet kreftbehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Teorien som er fremmet i oppgaven ...
  • Livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner etter gjennomgått behandling ? 

   Andersen, Emilie Erdahl (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv De teoretiske grunnlagene bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag, ...
  • Livshistoriearbeid til personer med demens på sykehjem 

   Olavesen, Berit Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bruke livshistorie som verktøy for å fremme personsentrert omsorg til personer med demens? Teoretisk perspektiv Relevante deler av Kari Martinsens omsorgsteori blir beskrevet ...
  • Livskvalitet hos dialysepasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av undervisning om kost- og drikkerestriksjoner bidra til økt livskvalitet hos pasienter som mottar hemodialyse? Teoretisk perspektiv Denne oppgaven tar utgangspunkt i ...
  • Livskvalitet ved bipolar lidelse type II 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvilken betydning har psykoedukasjon for å fremme livskvalitet hos pasienter med bipolar lidelse type II?» Teoretisk perspektiv Kunnskapsgrunnlaget i oppgaven baseres på aktuell teorikunnskap i lys av ...
  • Livsstilsendring ved hjerteinfarkt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til livsstilsendringer hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet baserer seg på sykdomslæren tilknyttet hjerteinfarkt ...
  • Livsstilsendring ved hjerteinfarkt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved bruk av motiverende samtale, motivere til røykeslutt hos pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv Teorien som har blitt anvendt for å belyse valgt ...
  • Lokal sårbehandling av kroniske venøse leggsår 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiar bidra til optimal tilheling gjennom å utføre lokal sårbehandling til pasientar i heimesjukepleien med kroniske venøse leggsår? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget ...
  • Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care 

   Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: The concept of pediatric palliative care (PPC) is applied differently within the healthcare system andamong healthcare professionals (HCPs). To our knowledge, no studies have investigated how multidisciplinary ...
  • Manchester Triage System – Et godt verktøy for sykepleiere i akuttmottak? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Myndighetene har krav om at pasienter som ankommer akuttmottak skal prioriteres i tråd med deres alvorlighetsgrad. Manchester Triage System er et internasjonalt anerkjent triagesystem som brukes i stor ...
  • Mastektomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til å ivareta seksualitet hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom sin undervisende sykepleiefunksjon, bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hva er sykepleiers veiledende funksjon for å fremme kvinners seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske grunnlag er skrevet ut ifra et medisinsk og sykepleiefaglig ...
  • Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie 

   Visdal, Gro Helene Ek; Christensen, Vivi Lycke (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Ultralydmåling av respirasjonsavhengige endringer i diameter av vena cava inferior kan hjelpe klinikeres vurderinger ved væskeresuscitering av hemodynamisk ustabile pasienter. Det er enkelt å gjennomføre, ...
  • Med tungt hjerte – depresjon hos pasienter med akutt koronarsyndrom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvilke sykepleieintervensjoner på sengepost kan kartlegge depresjon hos pasienter med akutt koronarsyndrom?» Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om pasientgruppen, depresjon, ...
  • Medvirkning i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for medvirkning i den palliative fasen for pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv I denne oppgaven benyttes teori om personsentrert demensomsorg ...
  • Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers 

   Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background The majority of persons with dementia are home-dwelling. To enable these persons to stay in their own homes as long as possible, a holistic, individual and flexible care is recommended. Despite a requirement for ...
  • Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Patients Suffering from Self-Harm 

   Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-11-13)
   The aim of this study was to exploremental health nurses’ experiences of caring for inpatients who self-harmduring an acute phase. The setting was four psychiatric clinics in Norway. Fifteenmental health nurses (MHNs) were ...